Đăng ký hội viên Hội Thấp Khớp Học TP Hồ Chí Minh là cách thực hiện để Quý vị được hưởng đầy đủ các quyền lợi của Hội viên Hội Thấp Khớp Học TP Hồ Chí Minh.

Để có thể trở thành hội viên của Hội Thấp Khớp Học TP Hồ Chí Minh, Quý vị vui lòng thức hiện theo các bước sau:

  • Bước 1: Truy cập vào đường dẫn đăng ký dưới đây.
  • Bước 2: Điền đầy đủ thông tin theo mẫu.
  • Bước 3: Click nút “Gửi” sau khi điền đầy đủ thông tin.
Mẫu đơn đăng ký Hội viên

COPYRIGHT © 1993 ☆ Hội Thấp Khớp Học TP. Hồ Chí Minh 2018