Giới thiệu Hội Thấp khớp học TP Hồ Chí Minh

Ra đời cùng năm 1993, hội Thấp khớp học TP Hồ Chí Minh vinh dự cùng hội Tim mạch thành phố là 2 Hội thành viên của Hội Y học TP Hồ Chí Minh được thành lập sớm, đến hôm nay đã có 25 năm hoạt động và phát triển, góp phần vào công cuộc đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chuyên môn, nâng cao chất lượng điều trị phục vụ nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân.

Ngày 22/6/1993, Hội Thấp khớp học Tp HCM được thành lập, với vai trò là một hội nghề nghiệp, tập trung những người làm về khớp cùng phát triển chuyên môn, đồng thời giúp đỡ hội viên hành nghề đúng pháp luật, bảo vệ chính đáng và hợp pháp quyền lợi hội viên.

Sánh vai với 7 Hội chuyên khoa khác cùng khối bệnh lý cơ xương khớp, Hội Thấp khớp học TP Hồ Chí Minh có nhiệm vụ vinh quang là một Hội khoa học, tập hợp, đẩy mạnh hoạt động khoa học, kỹ thuật chuyên ngành cơ xương khớp, tham gia tư vấn, phản biện.

Hiện nay Hội có 5 chi hội chính, là nòng cốt trong các hoạt động:

  • Thứ nhất: Chi hội cơ xương khớp Bệnh viện Chợ Rẫy.
  • Thứ 2: Chi hội cơ xương khớp Đông y.
  • Thứ 3: Chi hội cơ xương khớp Nguyễn Tri Phương.
  • Thứ 4: Chi hội cơ xương khớp bệnh viện Nhân Dân 115.
  • Thứ 5: Chi hội cơ xương khớp bệnh viện Chấn Thương Chỉnh Hình.

Hàng năm Hội Thấp khớp học TP Hồ Chí Minh có hàng chục đề tài nghiên cứu khoa học, góp phần phát triển chuyên môn, nâng cao chất lượng điều trị các bệnh lý cơ xương khớp.

Qua 25 năm hoạt động và phát triển, Hội thấp khớp học thành phố cùng với 65 hội thành viên chuyên môn tự hào đã có những đóng góp thiết thực trong sự phát triển chung của ngành y thành phố.

COPYRIGHT © 1993 ☆ Hội Thấp Khớp Học TP. Hồ Chí Minh 2018